Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer


kl. 18.00 i Svendborg Idrætscenter

Deltagere: Karin Olsen, Maybritt Drost, Jørgen Pahl, Kim Jensen, Niels Christiansen, Morten Heide, Anette Iglemose, Nina Olsen, Inge West

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
3. Klubsituationen p.t. samt 2016/2017 – hold, manglende trænere, tøj m.m.
4. Nyt fra grupperne:
Medlemmer (Jørgen+Morten) – Frivillige (Anette+Inge) – Turnering (Niels) – Indtægtsgivende arrangementer (Nina+Kim) – Økonomi (Maybritt) – Alt andet (Karin).
5. Nyt fra SBBC 2015
6. Nyt fra Svendborg Rabbits
7. Shooting Camp 2016
8. Næste møde
9. Eventuelt

Ad. Pkt. 1
Referat godkendt og underskrevet.

Ad. Pkt. 2
Regnskabet gennemgået.
Tilgodehavende fra Indian Summer 2015 er endnu ikke modtaget.
Svar på ansøgning om udbetaling fra spillepulje ved SKAT kommer den 1. juli 2016
Forventningerne til regnskabet for 2015/16 er at det lige kommer til at løbe rundt.

Desuden vedtaget at der skal 2 personer der skal godkende betalinger. Aftalt at det er Maybritt og Jørgen i forening. Maybritt tager kontakt til Fynske Bank, så det praktiske kan komme på plads.

Ad. Pkt. 3
Trænere for den kommende sæson 2016/17:
U6/U8 Jacob Horstmann
U14 Alex Jelle (+Marinus)
U16 Jens Thygesen (+Darious)
U19/3.div Lars Schier
Piger/damer Lars Schier ?

Der mangler endnu aftale om trænere til:
Nano
U10/U12
1. div.

Drøftet mulighederne i forhold til Rabbits og hjælp fra dem med trænere m.v.

SFO-basket, netop startet på Thurø Skole med 50 børn i en 6-ugers periode. Jens og Jonas er trænere.

Spørgeskema-undersøgelse igangsat, der kommer efterfølgende en rapport som vi kan arbejde videre med.

Studenter-basket, drøftet muligheden for træning med ”klippekort-betaling” i gymnasiehallen. Inge taler med Anders om det er noget for ham at stå for.

Ad. Pkt 4.
Morten og Jørgen:
Vi kobler os på superuddannelsesweekenden den 3. & 4. september. Smart-basket-træneruddannelse i 4 moduler, som afvikles i denne weekend.

Der skal til den kommende sæson findes en anden løsning på opfølgning af medlemmer, og at de tilmelder sig.

Anette og Inge:
Loppemarked afholdt med lille overskud – forventes gentaget.
Danmark Dejligst – afholdes den 13/8 i Christiansminde hvor vi skal stille med 15-20 frivillige. Der vil desuden være mulighed for en bod (det undersøges hvad vi må sælge).

Niller:
Turneringsmæssigt er året overstået.
U16 vandt guld i deres række. U14 blev nummer 7.

Kim og Nina:
Mulighed for at ansøge SEF Fond undersøges.

Karin:
Svendborg Sportsfestival afholdes 18/6-16 kl. 10-14 hvor vi er med.

Idrætspolitikken – udkast er ved at være på plads.

Vi siger NEJ TAK til NBA3X

11/6-16 Basket-rigsdag i Fredericia

7/6-16 Idrætsfest i Rottefælden

Ad. Pkt.5
Det har været en fornuftig sæson, og et godt tiltag med et hold i 1. div.
Når man bliver 23 år kan man ikke have dobbeltlicens.

Ad. Pkt. 6
Kim fortalte nyt fra Rabbits.
Der arbejdes med fremtidsplaner og visioner, både på kort sigt og på lang sigt.
Det forventes at der indgåes aftale med 2 unge spillere om Talentakademi, hvor de bor på Rantzausminde Efterskole, går på gymnasiet og træner med Rabbits / 1. div.

Der indkaldes til fællesmøde med bestyrelsen i Rabbits.

Ad. Pkt. 7
Shooting Camp 2016 i perioden 26/6 – 30/6.
Tilmeldingen er godt i gang.

Ad. Pkt. 8
Næste møde onsdag den 1. juni kl. 18.00 med spisning i gymnasiehallen.

Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk