Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 5.10.2016 kl. 17.00 i Gymnasiehallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Lars, Jørgen og Inge
Afbud: Ingen
1. Konstituering SBBC og SBBC 2015
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 05.09.2016 (generalforsamlingen)
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m. samt gennemgang af
velkomstbrochure.
5. Arbejdsplan for den kommende sæson herunder mødeafvikling m.v.
Medlemmer (Jørgen og Morten) – Frivillige (Anette og Inge) – Turnering (Niels) –
Indtægtsgivende arrangementer (Kim) – Lars -- Økonomi (Maybritt) – Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Nyt fra Svendborg Rabbits – arbejdsplan for ungdomshold til ligakampe mv.
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
SBBC:
Karin Olsen – formand
Morten Heide – næstformand
Maybritt Drost – kasserer
Kim Jensen – SBBC’s repræsentant i Rabbit’s bestyrelse
Anette Iglemose
Lars Schier Christiansen
Jørgen Pahl
Inge West – suppleant
SBBC 2015:
Karin Olsen
Morten Heide
Maybritt Drost
Jacob Horstmann
Ad. Pkt. 2
Referat godkendt for såvel SBBC som SBBC 2015.
Ad. Pkt. 3
Regnskab godkendt.
Mangler betaling fra Indian Summer – er efterfølgende kommet.
Fra politisk hold er der forslag om ændring af hallejen – men dette er endnu ikke vedtaget, så vi
ved ikke hvad der sker.
Ad. Pkt. 4
Dommerliste – Lars vil udarbejde en dommerliste. Vi skal så vidt muligt benytte egne uddannede
dommere til hjemlige grandprix-turneringer og kampe.
Velkomstbrochure sættes i trykken når det sidste er tilrettet.
Kørsel til udekampe – ved unge spillere, skal man have haft kørekort i mindst 1 år, inden man må
være chauffør for spillere.
Træning af ungdomshold – der skal gerne være en rød tråd.
Hjælp ved ligakampe: Dommerbord, stats (U19/3.div), fejedrenge (U14), oprydning (U16/U17)
Ad. Pkt.5
Niels – turneringsleder
Lars – dommer/dommerbord/trænere
Morten og Jørgen – medlemmer
Anette og Inge – frivillige
Kim – indtægtsgivende arrangementer
Maybritt - økonomi
Karin – alt andet
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang.
Ad. Pkt. 7
Rabbits afholder generalforsamling den 13/10
Der sker udskiftning i bestyrelsen, da der er nogle der stopper
Hjælpere til ligakampe skal have nogle ens trøjer
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde tirsdag den 22. november 16 kl. 18.00 i Idrætshallen.
Ad. Pkt. 10
Der afholdes loppemarked i Gymnasiehallen den 12. november kl. 11-14
og spillegilde den 30. november kl. 18.30 i Egense Forsamlingshus.
Referent
Jørgen Pahl


Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk