Bestyrelsesreferater

s5 logo

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2016 kl. 18.00 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Jørgen og Inge
Afbud: Lars
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 05.10.2016
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m. samt gennemgang af
velkomstbrochure.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Loppemarked har givet en indtægt på ca 3.000 kr.
Kontingentbetaling – kæmper med at få alle til at melde sig ind i klubben
Ad. Pkt. 3
De har afholdt 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så der nogle der med for første
gang.
Sæsonen er godt i gang.
Ad. Pkt. 4
Træner- og talentmiljø drøftet.
Træneruddannelse af udl.spillere.
Samtidig ønskeligt med flere trænere
Ønske om en ”rød tråd” i klubben.
Ad. Pkt.5
Lars – udfærdige liste over dommere + niveau (hvad må de dømme)
Arrangementer:
Spillegilde 30/11 i Egense Forsamlingshus
Juleafslutning 15/12 i Gymnasiehallen
Deltagelse i infomøde vedr. Heartland Festival 2017
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang
P.t. vundet 1 kamp
Ad. Pkt. 7
Der afholdes møde med Tåsingeskolen den 29/11 omkring opstart af børnebasket.
Børnebasketfonden er blandt de nominerede til Årets Idrætspris der overrækkes i Herning den 7/1
2017
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar/februar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde tirsdag den 3. januar 2017 kl. 17.30
Ad. Pkt. 10
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk