Bestyrelsesreferater

Årets idrætsleder 2016

Som et stort cadeau, til hendes store arbejde i Svendborg Basketball Cub, blev formand Karin Olsen, ved et stort arrangement i Sommerteatret Rottefælden, valgt til årets idrætsleder 2016 i Svendborg Kommune. 
Stort tillykke til Karin karin aaretsleder

Sommertræning

Vi har flg. tilbud til vores medlemmer:

Sommertræning i Idrætshallen

Mandage 16.00-17.30 U10/U12 drenge og piger

Mandage 17.30-19.00 U16/U17 herrer

Onsdage 16.00-17.30 U14 drenge og piger

Onsdage 17.30-19.00 Liga og 1 div.

Onsdage 19.00-20.30 U19/3 div./øvrige

Onsdage 19.00-20.30 Damer mv. på scenen

Nano, U6, U8 og motionister holder ferie”

Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2016 kl. 18.00 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Maybritt, Morten, Kim, Anette, Jørgen og Inge
Afbud: Lars
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 05.10.2016
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m. samt gennemgang af
velkomstbrochure.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Næste møde
10. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Loppemarked har givet en indtægt på ca 3.000 kr.
Kontingentbetaling – kæmper med at få alle til at melde sig ind i klubben
Ad. Pkt. 3
De har afholdt 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så der nogle der med for første
gang.
Sæsonen er godt i gang.
Ad. Pkt. 4
Træner- og talentmiljø drøftet.
Træneruddannelse af udl.spillere.
Samtidig ønskeligt med flere trænere
Ønske om en ”rød tråd” i klubben.
Ad. Pkt.5
Lars – udfærdige liste over dommere + niveau (hvad må de dømme)
Arrangementer:
Spillegilde 30/11 i Egense Forsamlingshus
Juleafslutning 15/12 i Gymnasiehallen
Deltagelse i infomøde vedr. Heartland Festival 2017
Ad.pkt. 6
Sæsonen er startet - ny træner godt i gang
P.t. vundet 1 kamp
Ad. Pkt. 7
Der afholdes møde med Tåsingeskolen den 29/11 omkring opstart af børnebasket.
Børnebasketfonden er blandt de nominerede til Årets Idrætspris der overrækkes i Herning den 7/1
2017
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes i januar/februar måned – dato endnu ikke endelig fastsat.
Ad. Pkt. 9
Næste møde tirsdag den 3. januar 2017 kl. 17.30
Ad. Pkt. 10
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Ny træneransvarlig i SBBC

SBBC kalender

Ingen begivenheder

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk