Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 06.02.2017 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Morten, Anette og Jørgen
Afbud fra: Maybritt, Kim og Inge
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 03.01.2017
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Klubsituationen p.t. – hold, manglende trænere, tøj m.m.
5. Fordeling af opgaver m.v. – nye fokuspunkter?
Medlemmer – Frivillige – Turnering – Indtægtsgivende arrangementer -- Økonomi (Maybritt)
– Alt andet (Karin)
6. Nyt fra SBBC 2015
7. Børnebasketfonden/SFO basket
8. Skoleturnering
9. Jubilæum 2018 / 60 år
10. Næste møde
11. Eventuelt
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Udsat til næste møde
Ad. Pkt. 3
Udsat til næste møde
Ad. Pkt. 4
Klubsituationen:
Heide og Birketoft hjælper med træningen på U14 – de er mange på nuværende tidspunkt.
Lars har trukket sig fra bestyrelsen – Inge (suppleant) indtræder i stedet for Lars jfr. vedtægterne
Niller har meddelt at han ønsker at stoppe efter denne sæson – opslag med at vi mangler en
turneringsleder fra næste sæsonJørgen tager kontakt til Lars, for at få stablet et dommerbordskursus på benene, så vi er klar til
næste sæson.
Vi ser os om efter nye kandidater til bestyrelsen til generalforsamlingen (efter sommerferien)
Der er indkøbt nye bolde til piger/damer
Middelfart Sparekasse har sponseret et sæt vendbart spilletøj til ungdomshold.
Klublokale i Gymnasiehallen – oprydning – ønske om indkøb af støvsuger.
Ny samarbejdsaftale med Rabbits er ved at være klar.
Møde med Fynske Bank omkring sponsoraftale
Ny måltavle i hallen til næste sæson
Rabbits får lokale i kælderen til næste sæson
Ad. Pkt.5
Medlemmer – Morten og Jørgen
Frivillige – Anette
Turnering (dommer + dommerbord) – Lars
Sponsorater/indtægtsgivende arrangementer – Kim
Indtægtsgivende arrangementer – Anette og Inge
Økonomi – Maybritt
Medlemmer/indmeldelse:
Ny taktik overvejes til det nye år.
Karin kontakter ”Klubmodul” for de udfordringer der er.
Stadig udfordring med at få alle til at melde sig ind i klubben.
Frivillige:
Facebook-gruppe oprettes
Kører ellers fornuftigtIndtægtsgivende arrangementer:
Messe – flere opgaver end tidligere år – arbejdsskema er udarbejdet
Danmark Dejligst 12/8
Hansted Live 27 – 29/7
Camp 2 – 6/7
Ad.pkt. 6
Afholdt møde mellem træner og spillere.
Ad. Pkt. 7
Børnebasket/SFO – 3 forløb starter på Tåsingeskolen
Ørstedskolen i Rudkøbing er interesseret – drøftes med Børnebasketfonden.
Ad. Pkt. 8
Skoleturnering afholdes 7 – 8/2
Ad. Pkt. 9
60-års jubilæum i august 2018 – dagen skal planlægges. Forslag til dato 25/8-2018
Ad. Pkt. 10
Næste møde 21/3 kl. 17.30 i klublokalet i Idrætshallen
Ad. Pkt. 11
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk