Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 18.09.2017 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Poul, Anette, Morten, Michael, Inge og Jørgen
Afbud fra: Maybritt
Orientering v/William Bond
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamling
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Konstituering – valg af næstformand – valg af repr. til Rabbits’ bestyrelse
4. Nyt fra Rabbits
5. Klubsituationen p.t. – trænerkartotek herunder stillingtagen til aflønning m.v.
Assistent t/hjælp med opstilling i haller til kampe og stævner samt nedtagning
Spilletøj til U8 samt status på resterende spillesæt
6. Fordeling af opgaver m.v. – ændring af forretningsgange evt. nedsættelse af FU udvalg
Hvilke opgaver skal prioriteres i den kommende sæson?
Arrangementer i sæsonen – kendte + nye muligheder?
Hansted Live – NBA Camp
Ny rolle til Inge – Hanne fortsætter med medlemskort.
7. Nyt fra SBBC 2015 – konstituering, kørsel Odene t/r
8. Børnebasketfonden/SFO basket – aftale med Vestre Skole og møde med Tåsingeskolen
Børnebasketfonden og Langeland
9. Skoleturnering og andre tilbud til medlemmer?
10. Jubilæum 2018/60 år – dato fastsat til 25/8 – nedsæt udvalg m.v.?
Hvilken form – hvem skal inviteres gæster/frivillige/medlemmer osv.
11. Mødedatoer evt. for resten af året/sæsonen
12. Eventuelt
Ad. William Bond
Har overværet mange træninger, og er i løbende dialog med trænerne.
Er godt i gang med arbejdet i klubben.
Ad. Pkt. 1
GodkendtAd. Pkt. 2
Udsat til næste møde
Ad. Pkt. 3
Næstformand: Morten Heide
Rep. til Rabbits’ bestyrelse: Jørgen Pahl
Ad. Pkt. 4
Jørgen orienterede om deltagelsen i første bestyrelsesmøde
Ad. Pkt.5
Oprettelse af trænerkartotek – med faste oplysninger om trænere, hvem har nøgler, aftaler med
den enkelte.
Opstilling til kampe og stævner – lægges ud til holdene.
Dommerbord – lægges ud til holdene
Gymnasiehallen – aftale om åbent depotrum, så vi kan komme til rekvisitterne.
Kørsel – træner/holdleder har kontaktoplysninger på forældre ”ved hånden” når vi tager afsted.
Spilletøj U8 – indkøbes
Hold der starter ultimo september: Nano, senior og fitness-basket
Ad.pkt. 6
NBA-Camp – det vides ikke om det kommer i 2018
Hansted Live – tilfredshed og enig om vores arbejde
Inge – følger op på medlemmer
Hanne – uddeler medlemskort
Kommende arrangementer: Messe forventes også i 2018. Mulighed for hjælp på Ørbæk marked ?
Henvendelse fra Børns Vilkår – gives videre til holdene.
Michael og Inge – tager kontakt til SEF Support Energi, for at undersøge mulighed for ”kampagne”
Bod ved kampe/stævner: Anja (U14) – kontaktes for at høre om det er noget for dem.
Velkomst + frivilligbrochure ajourføres
Poul og Anette tjekker køleskab i gymnasiehallen
Facebook – mulighederne for at komme på undersøges
Tænk over nedsættelse af forretningsudvalg til næste møde.Ad. Pkt. 7
SBBC2015 – er kommet i gang med træningen til denne sæson
Ad. Pkt. 8
Vestre Skole – lidt træg opstart, da der ikke er mange der har meldt sig til. Vi tager på Vestre Skole
til at starte med, og ser om der ikke kommer flere med.
Tåsingeskolen – William holder møde med dem omkring opstart.
Langeland – Opstart i givet fald i samarbejde med DBBF/Børnebasketfonden.
Vestre Skole 10. kl. – vil også gerne spille basket.
Ad. Pkt. 9
Skoleturnering – fortsætter i 2018 – jan/feb måned. Martin kontaktes for at høre om han vil være
tovholder.
Tilbud til medlemmer: 10% rabat i Intersport, Gratis entre til Rabbits’ hjemmekampe, Rabat ved
indmeldelse i Rabbits Support, Rabat Performance Gym, Rabat hos Økologisk Vinimport.
Ad. Pkt. 10
Jubilæum i 2018 – fest i Idrætshallen.
Til næste møde skal følgende overvejes: hvem skal med, hvad skal det koste, skal alle betale,
hvordan skal festen forløbe/afholdes.
Ad. Pkt. 11
Næste møde 25/10 2017 kl. 17.00 i klublokalet i idrætshallen.
Ad. Pkt. 12
Eventuelt
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk