Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 25.10.2017 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Poul, Anette, Morten og Jørgen
Afbud fra: Inge, Maybritt og Michael
Orientering v/William Bond
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Rabbits
4. Nyt fra SBBC 2015
5. Klubsituationen p.t. – trænerkartotek herunder stillingtagen til aflønning m.v.
Bestyrelsens andel i kampafviklinger m.v.
Dommer- og dommerbordskurser også for forældre (WB)
Holdledere på U1A-U12, U14M, U16-U17 er fundet – mangler forældremøde på U10-U12
(WB)
Forslag: et kontingent, hvis man både er med på Fitnessbasket og Damer for sjov ?
Inge begynder at tjekke for indbetalinger i uge 43
6. Fordeling af opgaver m.v. – ændring af forretningsgange evt. nedsættelse af FU udvalg
Hvilke opgaver skal prioriteres i den kommende sæson?
Arrangementer i sæsonen – kendte + nye muligheder?
Hansted Live – NBA Camp – Messe i uge 8
Svendborg Teaterforening – prøve 11+13/10 – godkendt og derfor også hjælp til øvrige
forestillinger i resten af sæsonen (2 forestillinger i november).
Tøjsalg – skal vi udvide sortimentet med respekt for Supporterne?
7. Børnebasketfonden/SFO basket – aftale med Vestre Skole ændret (KOL)
Møde med Tåsingeskolen – start 30/10 William, Terell, Michael og Antonio.
8. Skoleturnering og andre tilbud til medlemmer fx Welcome You (WB)
9. Jubilæum 2018/60 år – dato fastsat til 25/8 – nedsæt udvalg m.v.?
Hvilken form – hvem skal inviteres gæster/frivillige/medlemmer osv.
10. Eventuelt
11. Næste mødeAd. William Bond
Indkaldt til trænermøde
Gennemgang af trænermodul
Præsentation af trænings- og klubmiljø i SBBC
Dommerbordskursus – afholdes + der er udfærdiget plan så de enkelte hold kommer til at sidde
ved dommerbord 4-6 gange i løbet af sæsonen.
Kampplan er på plads for sæsonen.
William og Luca – træningsplan for de enkelte hold.
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Ad. Pkt. 3
Orientering om nyt fra Rabbits
Ad. Pkt. 4
Nyt fra SBBC 2015
- Plaget af skader i starten af sæsonen
- God trænerstab omkring holdet – (DK’s bedste når vi selv skal sige det)
Ad. Pkt.5
Træner-pakke: Rygsæk, T-shirt, langærmet trøje, hoodie og taktik-board.
Træner-kartotek: med faste oplysninger om trænere, hvem har nøgler, aftaler med den enkelte
m.v. – William og Karin tager sig af opstarten af træner-kartotek.
Bestyrelsens andel i kampafvikling m.v. – William lægger datoer i drop-box – vi byder ind hver især
på hvilke datoer vi kan hjælpe.
Dommerbord – lægges ud til holdene.
Dommerbordskursus – er i støbeskeen.
Holdledere er på plads.
Fitnessbasket og Damer for sjov – der oprettes ”kontingent” for deltagelse i begge til 850 kr. og for
deltagelse det ene ændres til 550 kr.
Inge er begyndt at tjekke kontingentbetalingen.Ad.pkt. 6
Svendborg Teaterforening – er startet og fortsætter
NBA-Camp – bolde m.v. er nu afhentet - uvist om det kommer i 2018
Hansted Live + Messe + Ørbæk Marked?
Tøjsalg – igangsættes i SBBC-regi.
Landsstævne 2021
Ad. Pkt. 7
Vestre Skole – SFO-basket – ændret så det afholdes på skolen.
Tåsingeskolen – starter i uge 44 – William, Michael, Terell og Antonio.
Ad. Pkt. 8
Udsat til næste møde
Ad. Pkt. 9
Udvalg bestående af Karin og Anette nedsat + måske nogle flere.
Ad. Pkt. 10
Forslag om konkurrence for skolebørn – for at skabe mere interesse omkring basket og SBBC.
Facebook-side??
Ad. Pkt. 11
Næste møde 04.12.17 kl. 17.00 i klublokalet i idrætshallen.
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk