Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 04.12.2017 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Poul, Anette, Morten, Michael, Maybritt, Inge, William og Jørgen
Afbud fra:
Orientering v/William Bond
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
4. Nyt fra SBBC 2015
5. Trænere nu og i fremtiden, herunder aflønninger m.v.
6. Medlemssituationen – kontingenter, antal m.v.
7. Tøjsalg – skal vi udvide sortimentet med respekt for Supporterne ?
8. Skoler – nye aftaler…
9. Skoleturnering / Junior NBA (William)
10. Jubilæum 2018 – 60 år.
Hvilken form – hvem skal inviteres gæster/frivillige/medlemmer osv.
11. Eventuelt
12. Næste møde
Ad. William Bond
Trænermøde – Svendborg Coaches Academy (første møde afholdt i november)
Nyt møde planlagt til næste uge omkring ”Den røde tråd”
Logbog for hver enkelt spiller
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
GodkendtAd. Pkt. 3
Orientering om nyt fra Rabbits
Ad. Pkt. 4
Nyt fra SBBC 2015
- Godt i gang men ikke så mange sejre endnu
- Talt med Rabbits omkring 1. div, da det koster mange penge at deltage i 1. div.
- Aftalt at der afholdes et møde i starten af det nye år
- Spillermøde med ”mødepligt” for at drøfte spillergrundlag for at gennemføre træningen
Ad. Pkt.5
Oplæg til træneraflønning – så der bliver en ”ensretning”
Ad. Pkt. 6
Medlemssituationen – enkelte har endnu ikke meldt sig ind.
Inge og Karin tager en opfølgningsrunde inden jul.
Ad. Pkt. 7
Tøjsalg – ikke ønsker om de store ændringer.
Ad. Pkt. 8 & 9
I samarbejde med Børnebasket-fonden indbydes til Junior NBA i til skoler i Svendborg Kommune
for elever i 4. – 6. klasse.
Turnering med 64 hold, hvoraf de 32 går videre til næste runde.
Der skal stilles trænere til rådighed
Vores egen skoleturnering skal måske flyttes, for at det ikke falder sammen
Ad. Pkt. 10
Udvalg nedsat bestående af: Charlotte Franke, Charlotte ”livredder”, Anette, Renate, Annegrete,
Inge og Karin.Ad. Pkt. 11
Anette – aflønning af Karin
2. holdet træner søndag aften i gymnasiehallen
Mobil-kurv på trailer – Poul tjekker op på denne
Juletræsfest afholdes 14.12
William – Puljen til det frie initiativ – Ideer til hvad der kan søges om skal medbringes til næste
møde.
Ad. Pkt. 12
Næste møde 09.01.2018 kl. 17.00 i klublokalet i idrætshallen.
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk