Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 20.02.2018 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen
Deltagere: Karin, Poul, Anette, Morten, Michael, Maybritt og Jørgen
Afbud fra: William (syg) , Inge og Poul
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 8/1-18
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
4. Nyt fra SBBC 2015
5. Nyt fra Svendborg Coach Academy
6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner, ny sæson m.v.
a. Tjek op på bemanding til messen
b. Afklaring af forplejning til de frivillige på messen
c. Svendborg Teater – nye forestillinger 28/2-2/3 + 14/3-15/3
d. Evt ny tovholder på teatret
e. SEF Supportenergi – tjek op med Troels om evt stand til ligakamp
f. Sportsfestival – møde 26/2 – Anette og Karin deltager
7. Shooting Camp 2018 – ref. fra møde 16/2
8. Skoler – nye aftaler
9. Skoleturnering/Junior NBA
10. Jubilæum 2018 – 60 år. – ref. fra møde i festudvalget
11. Eventuelt – valg af repr. til halbestyrelsen
12. Næste møde
Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Ad. Pkt. 3
Orientering om nyt fra RabbitsAd. Pkt. 4
Der kommer nu mange til træning, så det er lige før, at der er ved være kamp om pladsen til
holdet.
Ad. Pkt.5
Der afholdes møde mandag den 26/2 og der tages bl.a. billeder af trænerne
Ad. Pkt. 6
Medlemmer – drøftet om der skal være en ”rabat” til nye medlemmer der melder sig ind inden fx
01.04 for resten af sæsonen.
Overvejelse om vi skal have et nyt klubmodul til indmeldelse og håndtering af medlemmer
U17 – spillerfordeling mellem SBBC og SMSE – sådan vi får en god afslutning på sæsonen.
Bemanding til messen – ser stort set ud til at være på plads.
Forplejning til messen – det er på plads.
Svendborg Teater – 28/2–2/3 OK – 14/3-15/3 mangler måske et par stykker
SEF Supportenergi – Troels kontaktes om evt. stand i hallen til en kamp
Sportsfestival – infomøde 26/2 – Anette og Karin deltager
Karin og William deltager i møde omkring Svendborg Sportsakademi på lørdag.
Plan over gymnasiehal og gymnastiksale er under udarbejdelse af Beredskab Fyn, så vi ”lovligt” må
benytte det til overnatning m.v.
Ad. Pkt. 7
Shooting Camp 2018 – indbydelse er ved at være klar til ”udsendelse” og tilmelding via DGI’s
hjemmeside. Tøjdesign er også på plads.
Mad ?Ad. Pkt. 8
Udskydes til næste møde
Ad. Pkt. 9
Skoleturnering skubbes til efter sommerferien
Junior NBA er planlagt
Ad. Pkt. 10
Jubilæumsfest er i planlægningsfasen af festudvalget
Ad. Pkt. 11
Valg til halbestyrelsen i Svendborg Idrætscenter – en er udpeget (Karin) og en på valg.
Ad. Pkt. 12
Næste møde 9/4-18 kl. 17.00 i klublokalet.
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk