Bestyrelsesreferater

sbbc jubi

  • Registrer

Referat af bestyrelsesmøde den 09.04.2018 kl. 17.00 i Klublokalet i Idrætshallen

Deltagere: Karin, Poul, Anette, Michael, Maybritt og Jørgen
Afbud fra: William (barselsorlov), Inge og Morten

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 20/2-18
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab
3. Nyt fra Svendborg Rabbits A/S
4. Nyt fra SBBC 2015
5. Nyt fra Svendborg Coach Academy – udsat til næste møde
6. Hverdag i klubben – medlemmer, stævner, ny sæson m.v.
a. Nye medlemmer i halbestyrelsen i SIC
b. Sportsfestival
c. Svendborg Teater – sidste forestilling i denne sæson + opsummering
d. Børn med særlige behov
e. Udsatte børn
f. Samarbejde med Tåsinge Fodboldklub
7. Shooting Camp 2018
8. Skoler – nye aftaler – udsættes til næste møde
9. Skoleturnering/Junior NBA
10. Jubilæum 2018 – 60 år. – ref. fra møde i festudvalget
11. Eventuelt –
12. Næste møde

Ad. Pkt. 1
Godkendt
Ad. Pkt. 2
Godkendt
Ad. Pkt. 3
Orientering om nyt fra RabbitsAd. Pkt. 4
SBBC2015 er i slutspillet, og der står p.t. 1-1, og spiller den afgørende kamp i den kommende
weekend.
Ad. Pkt.5
Svendborg Coach Academy – skubbes til næste møde
Ad. Pkt. 6
U16/U17 – en svær årgang, der er ikke mange spiller hos os selv – skal nytænkes til den
kommende sæson.
Der har været valgt til halbestyrelsen i SIC – Karin og Kim for SBBC og Anette for SBBC2015
Sportsfestival – vi deltager nogle timer en lørdag (som tidligere)
Svendborg Teater – en forestilling tilbage – herefter laver vi en evaluering.
Børn med særlige behov – efter et par møder er ”bolden” nu hos initiativtagerne, så det kan være
der kommer noget i gang evt. i samarbejde med SG.
Udsatte børn – forsøges opstart med træning tirsdag eftermiddag, hvis det er muligt at få tid i
hallen.
Samarbejde med Tåsinge Fodboldklub (piger-afdelingen), for at få en kombi i vinterhalvåret, hvor
de kan træne basket en dag og fodbold en anden dag. Vi undersøger om det er muligt at få
træningstid i Tåsingehallen.
Ad. Pkt. 7
Shooting Camp 2018 – Åben for tilmelding, og er i fuld gang.
Mad – Michael afventer alternativt tilbud på levering af mad.
Trænerstaben er stort set på plads.Ad. Pkt. 8
Skoler – nye aftaler – udsættes til næste møde
Ad. Pkt. 9
Skoleturnering/Junior NBA – er i fuld gang.
Ad. Pkt. 10
Jubilæumsfest – planlægning er i fuld gang.
Vi passer selv baren.
Ad. Pkt. 11
Poul – overvejer at trække sig fra bestyrelsen.
Ad. Pkt. 12
Næste møde 23/5-18 kl. 17.00 i klublokalet.
Referent
Jørgen Pahl

Tilbud fra Svendborg Kommune

svendborgkom logo

Fritidspas

En mulighed for børn og unge i Svendborg Kommune

LINK HER

Træningstider 18/19

Så er der kommet træningstider for den kommende sæson

LINK TIL TRÆNINGSTIDER

Sydfyns Elforsyning

sef logo

Støt din forening eller klub med SupportEnergi igennem Sydfyns Elforsyning

På én aften - under SEF-basket kampen den 21. januar – fik Svendborg Basketball Club glæde af 65 personers støtte via el og naturgasregningen.
I løbet af 2015 og årene fremad, vil det årlig give klubben en samlet udbetaling på ca. 6.500 kr.

Skulle du få lyst til at vide mere om tilbuddet, så følg nedenstående link

SEF.dk